Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft de basis waarop informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) die wij via deze website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons wordt verwerkt. Lees het onderstaande door om inzicht te verkrijgen in onze werkwijze met betrekking tot uw informatie en hoe we deze behandelen.

SRB uitgeverij ("wij") vindt het belangrijk en verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Door https://sharonbletterman.nl (de "site") te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de site onmiddellijk te staken.

Bekijk onderstaande secties voor meer informatie over ons privacybeleid:

 1. Wie we zijn
 2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen
 3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen
 4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt
 5. Openbaarmaking van uw informatie
 6. Opslag en overdracht van data
 7. Cookies
 8. Sociale Media
 9. Uw rechten
 10. Links naar websites van derden
 11. Wijzigingen in ons privacybeleid
 12. Contact
 

1. WIE WE ZIJN

Deze site wordt beheerd door SRB Uitgeverij, Braksan 48, 8939 EE, Leeuwarden. Het gebruik van de aanduiding "SRB Uitgeverij" in dit privacy beleid omvat idem SharonBletterman en Sharonbletterman.nl

 

2. INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Als u de site gebruikt of contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, sociale media of sms, of enige andere wijze, kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen en verwerken.

Informatie die u ons verstrekt, inclusief:

 • Door u op de site ingevulde formulieren;
 • Inhoud van correspondentie met u via de telefoon, e-mail of anderszins;
 • Site-registratie;
 • Deelname aan discussiegroepen of andere sociale mediafuncties op de site;
 • Deelname aan een competitie, promotie of enquête;
 • Melden van een probleem of een verzoek om ondersteuning voor de site.
 • De informatie die u ons geeft kan zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, foto's of afbeeldingen en reacties.
 

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

In verband met uw bezoeken aan de site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • technische informatie, inclusief IP-adres, login-informatie, type browser en versie, ingestelde tijdzone, typen van browserplug-ins en versies, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip);
 • pagina's die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie tussen pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.
 

3. INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN VAN ANDERE BRONNEN

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u andere websites gebruikt die worden beheerd door SRB-uitgeverij bedrijven of andere diensten die door SRB uitgeverij-bedrijven worden geleverd. In dit geval zullen we u bij het verzamelen van de gegevens hebben geïnformeerd dat deze intern kunnen worden doorgegeven en kunnen worden gecombineerd met de op deze site verzamelde gegevens.

Bovendien werken we nauw samen met derden (bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers op het gebied van technische diensten, reclamenetwerken, analytics-providers, sociale netwerken zoals Facebook en Instagram, providers van zoekinformatie, derden die sign on functionaliteiten en sociale netwerken integratie mogelijk maken) en kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

 

4. HOE UW INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT

Wij kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

 

Informatie die u ons verstrekt of door middel van Gekoppelde Accounts.

 • Wij gebruiken deze informatie: om ons te helpen te reageren op uw vragen;
 • Om u te kunnen voorzien van informatie met betrekking tot de relevante SRB Uitgevrij auteurs;
 • Om u te voorzien van informatie over andere door ons aangeboden goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarover u vragen hebt gesteld. Voordat wij dit doen vragen wij u om uw voorafgaande schriftelijke toestemming indien de relevante wetgeving dit voorschrijft;
 • Om u te voorzien van informatie diensten die voor u mogelijk interessant zijn, of om geselecteerde derden toe te staan om dit te doen. Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat we uw gegevens voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden, dient u het relevante vakje op het formulier waarop uw gegevens worden verzameld (het bestelformulier of registratieformulier) te selecteren;
 • Om u in te lichten over wijzigingen in onze service;
 • Om uw toegang tot de services te beheren;
 • Om u in staat te stellen om met onze site te communiceren, bijvoorbeeld door reacties te plaatsen;
 • Om u in staat te stellen om informatie van onze site te delen op sociale mediaplatformen van derden;
 • Om te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving.
 

Informatie die wij van u kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

 • Om onze site te beheren en voor intern gebruik, inclusief probleemoplossing, data-analyse, tests, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de voor u en uw computer / apparaat meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • Om u in staat te stellen om desgewenst deel te nemen aan interactieve functies van onze service;
 • Voor onze inspanningen om onze site veilig en betrouwbaar te houden;
 • Om de effectiviteit van de aan u aangeboden reclame te meten of te begrijpen en om reclame aan te bieden die voor u relevant is;
 • Om aan u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te verstrekken over goederen die u of hen mogelijk zullen interesseren, als wij van u hiervoor toestemming hebben verkregen;
 • Om aan derden toe te staan om via de websites die u bezoekt gerichte reclame te leveren voor goederen of diensten die u mogelijk zullen interesseren (zie meer hierover in ons beleid voor cookies);
 • Om de voortgang van en het aantal deelnames aan competities en promoties te kunnen volgen;

Informatie die we ontvangen uit andere bronnen. Wij kunnen informatie uit andere bronnen combineren met informatie die u ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

 

5. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met SRB Uitgeverij bedrijven en met geselecteerde derden, inclusief:

 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers, voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met hen of met u aangaan om u te kunnen voorzien van een product of service;
 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers om u te kunnen voorzien van informatie omtrent promoties en aanbiedingen;
 • Relevante SRB uitgeverij auteurs en/of hun vertegenwoordigers;
 • Cumulatieve of geanonimiseerde of andere gegevens aan adverteerders en reclamenetwerken en social medianetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties aan u en anderen aan te bieden. Wij kunnen cumulatieve informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen om hun doelpubliek te bereiken. Wij kunnen de van u verzamelde gegevens gebruiken om ons in staat te stellen om aan de wensen van onze adverteerders tegemoet te komen door hun advertentie aan het doelpubliek te tonen;

Providers van analytics en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren.

Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

 • Als wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of de bedrijfsmiddelen.
 • Als een SRB Uitgeverij website deze website beheert of vrijwel alle bedrijfsmiddelen daarvan worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonlijke gegevens van zijn klanten deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van SRB Uitgeverij bedrijven, onze klanten of anderen te beschermen. Dit geldt tevens voor uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in verband met beveiliging tegen fraude en vermindering van kredietrisico's.
 • Aan andere derden, nadat u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.
 

6. OPSLAG EN OVERDRACHT VAN DATA

Alle informatie die u levert kan verwerkt en opgeslagen, overgedragen of geopend worden, zoals beschreven in dit beleid. Door uw informatie op te geven en onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de op deze site verzamelde informatie te beveiligen.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers of beveiligde diensten, die door derden namens ons worden beheerd.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

 

7. COOKIES

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren. Zie ons cookiebeleid hieronder voor gedetailleerde informatie over cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden voor dat gebruik.

 

8. SOCIALE MEDIA

Onze website bevat functies voor sociale media. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, volgen welke pagina u bezoekt op onze site en kunnen een cookie achterlaten om de functie correct te laten werken. De functies voor sociale media en widgets worden gehost door een derde of rechtstreeks gehost op onze site. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de functies levert.

 
 

9. UW RECHTEN

Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die SRB uitgeverij over u bezit en kunt u navraag doen over alle ontvangers van de informatie, het doel van de verwerking, vragen dat incorrecte gegevens worden gecorrigeerd en vragen om blokkering en verwijdering van dergelijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Als u om deze informatie vraagt, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.

Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet langer behoefte hebt aan onze service, kunt u deze informatie corrigeren, updaten, wijzigen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Op uw verzoek tot toegang zal binnen 30 dagen worden gereageerd.

Wij behouden uw informatie zolang uw account actief is, of voor zover nodig is om diensten aan u te verlenen. Wij behouden en gebruiken uw informatie waar dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uit respect voor uw privacy geven we u de keuze om onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet langer te ontvangen door de instructies voor opzegging in deze e-mails te volgen, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u het recht hebben om bij ons een lijst op te vragen met uw persoonlijke gegevens die wij delen met derden, alsmede informatie over die derden, als deze de persoonlijke gegevens gebruiken voor hun directe marketingdoeleinden. Wij vragen u om toestemming (voordat we uw gegevens verzamelen) als wij het voornemen hebben om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of om uw informatie voor marketingdoeleinden door te geven aan derden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te verhinderen uitoefenen door bepaalde selectievakjes te selecteren op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”.

 

10. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze site, nieuwsbrieven en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, wijzen wij erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

 

11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd voordat ze van kracht worden en we zullen u via de site of, indien van toepassing, per e-mail informeren. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn. Als u het niet eens bent met deze updates of wijzigingen, dient u het gebruik van de site te staken.

 

12. CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moet worden gericht aan info@sharonbletterman.nl